Opći uvjeti poslovanja

Općenito

Ovim Općim uvjetima reguliraju se poslovni odnosi između:

Adeltium d.o.o., Rapska 3, Varaždin,

u daljnjem tekstu Davatelj, i klijenta, u daljnjem tekstu Klijent.

U okviru ovih Općih uvjeta, Klijentje fizička ili pravna osoba koja unajmljuje ili kupuje robu ili usluge od Davatelja.

Prilikom kupnje usluga koje pruža Davatelj smatra se da je Klijent upoznat s ovim Općim uvjetima, te da ih prihvaća.

Davatelj nudi escape igre na otvorenom za grupe.

Sudionici

Davatelj organizira igre koje se uobičajeno igraju u grupi. Klijent je odgovoran za pozivanje i organiziranje svog tima ili timova – pojedinačnih igrača koji će sudjelovati u aktivnosti.

Nadalje, Klijent se slaže da neće dopustiti da broj sudionika premaši maksimalan broj sudionika dopušten u igri.

Djeca mlađa od 14 godina mogu sudjelovati u igri samo uz suglasnost Davatelja i samo u pratnji odrasle osobe. Pretpostavlja se da su svi sudionici u fizičkom i psihičkom stanju primjerenom za igru.

Također se pretpostavlja da sudionici nisu pod utjecajem alkohola i/ili droga.

Klijent je odgovoran za osiguravanje da sudionici stignu na vrijeme i da svaki sudionik slijedi gore navedena pravila, kao i sve lokalne zakone i propise. Klijent je suglasan da se Davatelj ne može smatrati odgovornim za ponašanje bilo kojeg sudionika, niti bilo koje druge strane, niti za slučaj više sile.

Klijent je isključivo odgovoran za odabir članova tima – Davateljneće dodavati treće strane u tim koji odabere Klijent bez pristanka Klijenta. Međutim, Klijent razumije da bi mogle postojati i druge strane koje sudjeluju u aktivnostima koje organizira Davatelj u vrijeme igre. U takvim slučajevima, budući da se igre odvijaju na otvorenom, Klijent prihvaća da Davatelj ne može jamčiti ekskluzivnost unutar određenog vremenskog intervala ili geografske lokacije te da mogući susreti s različitim timovima nisu nedostatak igre.

Uvjeti rezervacije i ugovora

Završetkom rezervacije putem ove web stranice, jednog od ugovornih partnera Davatelja ili putem telefona, Klijent prihvaća obvezu plaćanja.

Rezervaciju može izvršiti samo punoljetna osoba. Voditelja grupe moraju ovlastiti sve osobe navedene u rezervaciji za rezervaciju. Dodjelom broja rezervacije nastaje obvezujući ugovor između Davatelja i Klijenta.

Plaćanje

Moguće je bezgotovinsko plaćanje PayPal-om, kreditnom karticom ili virmanom. Gotovinsko plaćanje nije moguće za narudžbe putem web stranice, ali može biti moguće pri kupnji preko ugovornih partnera.

Popusti

Našim kupcima nastojimo ponuditi vrlo dobre cijene za naše escape igre. U sklopu promocija povremeno se nude popusti. Nije moguće ostvariti višestruki popust na kupnju vouchera ili rezervaciju termina.

Otkazivanje i promjene od strane Klijenta

Za izvršene rezervacije Klijent nema pravo na otkazivanje ili povrat. Stoga je svaka rezervacija obvezujuća, bez obzira na način plaćanja. Za zakazane utakmice, Klijent može promijeniti termin igre do 1 mjeseca nakon zakazanog datuma. Igre koje su kupljene bez planiranog datuma mogu se igrati do 1 mjeseca nakon kupnje, osim ako na kuponu za igru nije naveden drugi datum.

Davatelj će nastojati omogućiti promjenu termina i nakon navedenog razdoblja, ali na to nema ugovornu obvezu.

Ako je igra zakazana, a Klijent ne započne igru u zakazano vrijeme (unutar razdoblja odgode od 15 minuta), a da prethodno nije obavijestio Davatelja, smatra se da se radi o “nedolasku”. U takvim slučajevima Davatelj zadržava pravo otkazivanja rezervacije bez povrata novca. Davatelj će obično pokušati nadoknaditi kašnjenje, ali nije ugovorno obvezan to učiniti.

Otkazivanje i promjene od strane Davatelja

Povremeno Davatelj treba izvršiti izmjene ili ispraviti pogreške prije ili nakon što je potvrdio rezervacije. Davatelj zadržava pravo otkazivanja potvrđenih rezervacija. Ako Davatelj mora napraviti materijalnu promjenu ili otkazivanje, Klijent će biti obaviješten što je prije moguće. U tom slučaju, Klijent može:

a) Zakazati alternativni datum.
b) Ili prihvatite potpuni povrat bilo kojeg do sada plaćenog iznosa koji se odnosi na otkazani termin.

Odgovornost ugovornih strana

Odgovornost za nedostatke

Odgovornost Davatelja za nedostatke usluge ograničena je na nedostatke koji se mogu pripisati namjeri ili gruboj nepažnji. Klijent nema pravo na smanjenje cijene ili povrat novca bez obzira na nedostatke usluge.

Zahtjevi za naknadu štete i nadoknadu troškova od strane kupca isključeni su u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.

Osobne stvari koje se nose nalaze se u prostorima za igru i rekreaciju na odgovornost korisnika. Davatelj ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak, uništenje ili oštećenje, osim u slučaju grubog nemara ili namjere od strane Davateljaili njegovih zaposlenika.

Viša sila

Davatelj ne odgovara za štetu nastalu višom silom, neredima i prirodnim pojavama ili drugim razlozima za koje nije odgovoran. Incidenti (npr. štrajkovi, isključenja, prekidi u prometu, nalozi viših vlasti u zemlji ili inozemstvu) ili tehnički kvarovi (npr. informacijski sustav) koji nisu uzrokovani namjerom ili grubim nemarom.

Računalni virusi ili namjerni napadi na informacijske sustave od strane “hakera” također se smatraju višom silom, pod uvjetom da su u svakom slučaju poduzete odgovarajuće mjere zaštite.

Odgovornost kupaca

Korisnik je odgovoran za svu štetu na zgradama ili inventaru koju je prouzročio on ili bilo koji član tima koji igra u ime korisnika.

Pritužbe

U slučaju pritužbi potrebno je odmah kontaktirati Davatelja. Svaka usmena obavijest mora biti nadoknađena pismenim putem što je prije moguće.

Pritužbe se podnose u roku od 14 dana od održavanja igre uz navođenje broja rezervacije.

Završne odredbe

Na poslovne odnose bilo koje vrste između Davatelja i njegovih klijenata primjenjuje se hrvatsko pravo, isključujući UN-ovu prodajnu konvenciju.

Ukoliko su pojedine odredbe ovih Općih uvjeta neučinkovite, to ne utječe na valjanost preostalih odredbi. Nevaljane odredbe bit će zamijenjene postojećom odredbom koja je uobičajena u industriji ili, u nedostatku dopuštene odredbe uobičajene u industriji, zakonskom odredbom.