Podaci o prodajnom mjestu

Ime pravnog subjekta

Adeltium d.o.o.

Adresa

Rapska 3, Varaždin

Država

Hrvatska

OIB

98371581753

MB

05114535

E-mail

[email protected]

IBAN

HR92 2340 0091 1110 1765 8